Rośnie świadomość niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z bankowości internetowej.

Dotychczasowe zabezpieczenia transakcji są kosztowne i mało efektywne.
Warto wzmocnić mechanizmy uwierzytelnienia i identyfikacji klienta.

Poznaj Apto

Apto to program instalowany na urządzeniu mobilnym, służący do potwierdzenia transakcji finansowych.

Wykorzystuje infrastrukturę klucza publicznego (PKI, ang. Public Key Infrastructure), tj. najsilniejszy współcześnie znany mechanizm uwierzytelniania.

  • jest w pełni bezpieczny i odporny nawet na zaawansowane technicznie ataki,
  • zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do konta bankowego,
  • chroni przed nieuprawnionym użyciem kart płatniczych,
  • łatwo integruje się z systemami bankowymi,
  • wykorzystuje dwuskładnikowy mechanizm autoryzacji transakcji („coś co mam” +” coś co wiem”)
  • zastępuje kosztowną weryfikację opartą na kartach kodów jednorazowych, SMS-ach i tokenach,
  • przewyższa dotychczasowe rozwiązania bezpieczeństwem i niezawodnością,
  • zapewnia intuicyjną obsługę.

Jak działa Apto?

Apto bez tajemnic (FAQ)

Jak wygląda przykładowy przebieg zlecenia bankowego?

W każdym banku procedura jest podobna. Po zleceniu operacji na urządzeniu mobilnym wyświetlana jest prośba o jej potwierdzenie. W odróżnieniu od kodów jednorazowych i tokenów Apto zaprezentuje wszystkie szczegóły transakcji. Jedno naciśnięcie klawisza i operacja jest potwierdzona lub odrzucona.

Jak przebiega proces przy płatności kartą kredytową?

Sytuacja jest podobna do działań w bankowości internetowej. Dane karty prezentowane są wraz z kwotą obciążenia. Operację potwierdza się jednym przyciskiem.

Czy użytkownik musi posiadać osobną aplikację Apto dla każdego konta bankowego lub karty?

Nie. Wystarczy jednorazowa instalacja aplikacji w urządzeniu mobilnym. Apto współpracuje z wieloma bankami.

Czy płatności można dokonywać w miejscach publicznych, np. w taksówce, pociągu, na lotnisku, w sklepie czy restauracji?

Oczywiście. Apto sprawdza się w każdej sytuacji, a szczególnie tam, gdzie potwierdzanie operacji kartą kodów lub tokenem byłoby utrudnione.

Co się stanie, kiedy zgubię smartfon lub zostanie skradziony?

Procedura jest podobna jak w wypadku utraty karty płatniczej. Należy zgłosić ten fakt w banku. Apto zostanie natychmiast zablokowany i żadna operacja nie będzie możliwa. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu dwuskładnikowego uwierzytelnienia nawet utrata urządzenia („coś co mam”) nie powoduje kompromitacji całego systemu, ponieważ pozostaje jeszcze drugi składnik – hasło („coś co wiem”).

Co w przypadku problemów z dostępem urządzenia mobilnego do internetu?

Banki zapewniają awaryjny kanał potwierdzania operacji, podobnie jak to ma miejsce przy dotychczas stosowanych metodach (np. potwierdzenie przez infolinię).

Dostawca Apto

Dostawcą rozwiązania Apto jest
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
z Grupy Kapitałowej COMP SA.

Firma od ponad 20 lat świadczy usługi w obszarze ochrony informacji, posiada unikatową wiedzę na polskim rynku. Integralną częścią oferowanych rozwiązań jest szeroko pojmowane bezpieczeństwo specjalne. Dotyczy ono zarówno rozwiązań sprzętowych i aplikacyjnych, jak i całego obszaru architektury i realizacji wdrożenia. Podstawą systemów tworzonych przez firmę Enigma są opracowane i produkowane własne kryptograficzne rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne. Atutem tych rozwiązań jest stosowanie wysoko rozwiniętych technologii i algorytmów szyfrowych.

Kontakt

Enigma Systemy Ochrony
Informacji Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa
tel. 22 570 57 10
www.enigma.com.pl